SÜLFAMİK ASİT

SÜLFAMİK ASİT

SÜLFAMİK ASİT

Formül: H3NSO3

Molar kütle: 97,1 g/mol

Yoğunluk: 2,15 g/cm³

Erime noktası: 205 °C

Kaynama noktası: 205 °C (401 °F)

Kimyasal formül: H3NO3S

Sülfamik asit, kimyasal formülü H₃NO₃S olan, renksiz ve suda çözünebilen bir tür kimyasal bileşiktir. Sülfamik asit aşığıdaki serinin bir üyesidir: Sülfürik asit, sülfamik asit ve sülfamit.