SODYUM BROMUR

SODYUM BROMUR

SODYUM BROMUR

Sodyum bromür NaBr formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Yüksek erime ısısına sahip beyaz kristal yapısıyla sofra tuzuna benzemektedir. Genellikle bromür iyonu kanağı olarak çeşitli alanlarda kullanılır.Üretimi, yapısı ve reaksiyonları
Kristal kübik yapısı NaCl, NaF ve NaI ile benzerdir. Susuz sodyum bromür kristalleri 50.7 °C'nin üzerinde çözünürken,[4] dihidrat tuzları(NaBr·2H2O) 50.7 °C'nin altında suyla karışır.[5]

NaBr, sodyum hidroksitin hidrojen bromür ile tepkimesi ile elde edilir.

Sodyum bromür kimyasal bir element olan brom eldesinde kullanılır. Bu NaBr'nin sulu çözeltisinin kolin gazı ile reaksiyonu ile elde edilir:

2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl
Kullanımı
Sodyum bromür endüstride oldukça kullanışlı bir malzemedir.[4] TEMPO aracılı oksidasyon reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılır.[6]

Diğer bromür bileşikleri sentezi
Sodyum Bromür geniş çapta diğer bromür bileşiklerinin organik sentezinde kullanılır. Bir brom nükleofil kaynağı olarak alkali kolinlerle reaksiyona girip alkil bromürlleri oluşturur. Bu reaksiyon Finkelstein reaksiyonu adıyla geçer ve aşağıdaki gibidir:

NaBr + RCl → RBr + NaCl (R = alkil)
Fotoğrafçılık için önemli bir malzeme olup, ışığa duyarlı gümüş bromür hazırlanmasında kullanılır.