PAPEMP

PAPEMP

PAPEMP

Özellikleri:
PAPEMP yeni bir çeşit su arıtma maddesidir. PAPEMP yüksek şelasyon ve dispersiyon etkileri, yüksek kalsiyum toleransı ve iyi düzeyde inhibisyon etkilerine sahiptir. PAPEMP, yüksek sertlik, yüksek alkali ve yüksek pH değeri olan durumlarda dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası dolum suyu sisteminde kireç ve korozyon önleyici olarak kullanılabilir. PAPEMP kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve kalsiyum fosfatın mükemmel ölçekte inhibisyon yeteneğine sahiptir. PAPEMP, silis skalasının oluşumunu etkili bir şekilde inhibe edebilir, Zn, Mn ve Fe gibi metal iyonlarını stabilize edebilir.

PAPEMP, ters ozmoz sistemi ve yüksek tuz konsantrasyonu, yüksek bulanıklık ve yüksek sıcaklığın (kömür buharlaşma sistemindeki yüksek sıcaklık ve yüksek bulanıklık gibi) karşılaştığı çok adımlı flaş buharlaşma sistemi, dokuma ve boyama için aksesuar ajanı olarak kullanılabilir. EDTA, DTPA ve NTA'nın alternatifleri olarak (örneğin, sarı geri dönüş engelleme ajanı).