N-METİL PROLİDON

N-METİL PROLİDON

N-METİL PROLİDON

N-METİL PROLİDON


Tanım

: Renksiz, kendine has kokulu sıvı.

Ambalaj birimi

: 210 kg’lık metal varil.

EINECS No

: 212-828-1

Cas No

: 872-50-4

Kimyasal adı

: 1-metil-2-pirolidon,  1-metil prolidin-2-one

Spesifikasyonlar

:

Saflık

: min. % 99,8

Dimetil prolidon’lar

: max. % 0,4

Monometil amin

: max. 50 ppm

Butirolakton

: max. % 0,05

Su

: max. % 0,05

Renk

: 2 APHA

Parlama noktası

: 91 oC

Tutuşma sıcaklığı

: 245 oC

Yoğunluk

: 1,028 g/cm3

pH, 100 g/l, 20 oC

: 8,5-10,0

Erime noktası

: - 24 oC

Refraktif indeks,25  oC

: 1,469

Viskosite, 20 oC

: 1,796 mPas

Kaynama noktası

: 204,3 oC

Özellikler: N-metil prolidon, 4-metilaminobutirik asit laktamıdır. Çok zayıf bir bazdır. NMP kimyasal olarak kararlıdır ve güçlü bir polar solventtir. NMP’nin kararlılığına rağmen, belirli reaksiyonlarda(hidrolizler, oksidasyon, kondensasyon, klorlandırıcı ajanlarla dönüşme, polimerizasyon, o-alkilasyon ve ilgili reaksiyonlarda aktif ol oynar. Zayıf amin kokulu renksiz sıvıdır. Suyla ve bilinen solventlerin çoğuyla karışır. Orijinal ambalajında hava ve nemden korunduğunda raf ömrü limitsizdir. Patlayıcı değildir, havada kendiliğinden tutuşmaz.

Önerilen Uygulamalar:

-          Asetilen üretimi için proses kimyasalları ve butadienin, aromatiklerin ve yağlama yağlarının ekstraksiyonu,

-          Çözücü ve kosolvent olarak mahsül koruma ajanları,

-          Boya uzaklaştırıcı, yağ gideici ajanlar ve endüstriyel temizleyicilerin komponenti olarak,

-          Polifenil sülfit, poliamidimit gibi yüksek performanslı polimerlerin sentezinde ara reaksiyon ve yüksek kalitede sentetik liflerin (aramidler) üretiminde kullanılabilir.

Uygulamalar:

Petrokimyasal proseslerde saf hidrokarbonların geri kazanılması: NMP’nin en önemli uygulaması, ekstraktif destilasyonla hidrokarbonların büyük ölçüde uzaklaştırılması işlemidir. Bu teknik NMP’deki hidrokarbonların yüksek çözünürlüğünü kullanır ve NMP’nin varlığında, uçuculuktaki farklılıklar dikkate değer bir şekilde azalır. Diğer ticari solventler ve ekstraksiyon ortamıyla karşılaştırıldığında, NMP şu avantajları gösterir; hidrokarbonlarla azeotrop oluşturmaz, sıcağa ve kimyasallara karşı dirençlidir ve uygun bir toksikolojik ve çevresel profile sahiptir.

Gazların desülfürizasyonu: Asit bileşiklerinin doğal yüksek konsantrasyonları, çoğunlukla doğal veya sentetik gazların içerisinde vardır.Örnekler; hidrojen sülfit, karbon oksisülfit, karbondioksit ve organik sülfür bileşikleri. Bir kimyasal proses uygulamasından daha iyi olarak, NMP, alkol ve suyun bir karışımıyla birçok basamakta fiziksel bir temizleme ile uzaklaştırılırlar.

Plastikler: Doğal veya sentez plastikler, waxlar, reçineler, ve çeşitli boya tipleri için endüstriyel solvent olarak yaygın olarak kullanılırlar.Selüloz türevleri, poliamidler, poliimidler, poliesterler, polistiren, poliakrilonitril, polivinil klorür, polivinil prolidon, polivinil asetat, poliüretanlar,polikarbonatlar, polieter sülfonlar, polisülfonlar, poliesterler ve birçok kopolimerleri çözerler.

Yüzey kaplamalar: Kimyasal direnç ve mükemmel solvent gücüyle korozif olmayan kaynama noktası yükseltici’dir.Bu yüzden, NMP birçok yüzey kaplama sisteminin özelliklerini iyileştirir.