MORFOLIN

MORFOLIN

MORFOLIN

MORFOLİN

Standart Verileri

CAS numarası :110-91-8
EINECS numarası : 203-815-1
Saflık: 99 %
Görünüm : Şeffaf sıvı
Moleküler  formülü : 2NH. O(CH2CH2)
Nem : 0.5 % max
Kaynama aralığı( 5-% 95) 0C: 126-129 0C
Kaynama noktası : 128.3 ºC
Donma noktası :- 4.9 0C
Viskozite( 20 0C): 2.3 Cp
Alt patlama sınırı % (V / V): 1.8
Isı kapasitesi (Cp): 173,89 J / (mol · K)
Diğer isimler : Dieilamit oksit,

Genel Bilgi

Kimyasal formülü O(CH2CH2)2NH olan morfolin;higroskopik, zayıf bazik, yağımsı hafif karakteristik amin kokulu uçucu sıvıdır.Suyla ve birçok organik solventle (etanol, metanol, aseton, eterler, BTX (kendinin bir çözücüsü olarak kullanılır) gibi) karışır. Isıtmayla zehirli nitrojen oksitleri vererek dekompoze olur ve kuvvetli oksidasyonlarla yangın tehlikesiyle sonuçlanan şiddetli reaksiyonlar verir ve bakır ve bakır bileşiklerine hücum eder. Alkali çözeltilerde çözünürlüğü sınırlıdır.


Üretim ve Reaksiyonları 

Dietilen glikolün hidrojenle indirgeyici amonasyonuyla hazırlanabilir. Dietanol aminin güçlü bir asidin dehidrojenasyonuyla Amonyak fazlasıyla bis(kloroetil) eter’in ısıtılmasıyla hazırlanabilir

Kullanım Alanları

Su

Buhar kazanı suyu muamele sistemlerinde ve sulu hidrolik sıvılarda metalleri asit buharlarıyla korozyon ve donuklaşmaya (koyulaşma) karşı korumak için korozyon önleyiciler de ara ürün olarak kullanılmaktadır.

Deterjan
Deterjanlarda kullanım için, klor ağartmasına kararlı olan optik parlatıcılarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Kozmetik
kozmetik ürünlerinde suya dirençli emülsifiyer ve plastikleştirici formülasyonları için yağ asidi tuzlarında kullanılar.Ayrıca saç şartlandırıcıları ve deodorant ürünleri için quaternary morfolinyum tuzlarında ara ürün olarak kullanılmaktadır.

İlaç
İlaçlar (analjezikler, lokla anastezikler, antibiyotikler, antimikotikler ve antiplak (plak karşıtı) ürünlerin üretiminde ara madde olarak kullanılmaktadırlar