METILEN KLORIT

METILEN KLORIT

METILEN KLORIT

Metilen Klorit CAS numarası: 75-09-2
Kimyasal formülü: CH2Cl2
Molekül ağırlığı : 84.93 g/mol
Fiziksel görünüş : renksiz ve sıvı
Yoğunluk : 1.33 g/cm3
 Suda çözünürlük : 13 g/L at 20 °C
Kaynama noktası : 39.6 °C, 313 K, 103 °F
Eş anlamları: Diklorometan
Ambalaj şekli: 270 kg’lik varillerde, IBC, dökme
Kullanım alanları: Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin sentezlenmesinde, endüstriyel temizlik sanayisinde, gıda sanayisinde katkı maddesi olarak, boya çıkarmada, vernik ve sprey imalatında, tiner üretiminde, yapıştırıcı sektöründe kullanım görür. 
Metilen klorit
Metilen, Klorid, klorit, klorür, metilen klorit, metilen klorid, metilen klorür, Dikloro metan, diklormetan.
Metilen, Klorid, klorit, klorür
Ürün Adı: Dikloro metan
Formülü: CH2Cl2
Maddenin Kimyasal Adı: Dikloro metan
Sinonimleri: Metilen klorit
Sınıf & Sembol: Xn
R: 40 S:23-24/25-36/37
En Önemli Tehlikeleri: Kansorejen etki gösterme riski vardır. (yetersiz ver.)
Teneffüs Edilirse: Solunduğunda açık havaya çıkarılır. Gerekirse suni solunum yapılır. Doktora başvurulur.
Deri İle Temas Ederse: Etkilenen cilt bol sabunlu su ile yıkanır. Gerekirse tahrişi azaltan kremler sürülür.
Gözle Temas Ederse: Göz kapağını açarak bol su ile 15 dk.yıkanır.
Yutulursa: Açık havaya çıkarılır. Bol su içirilir. Doktora başvurulur.
Spesifik Tehlikeleri: Gazı havadan daha ağırdır. Gazı tehlikeli yanıcıdır.
Uygun Yangın Söndürme Maddesi: CO2, köpük ve kuru toz.
Yangınla Mücadelede Gerekli Koruyucu Teçhizat: Tehlike bölgesinde kimyasallara dayanıklı giysiler vemaskeler kullanılır.
Kişisel Önlemler: Buharı solunulmamalı ve maddeyle temastan kaçınılmalıdır.
Çevresel Önlemler: Kanalizasyon sistemlerine dökülmemelidir.
Kullanma: Emniyetli kullanmak için maddeyi solumaktan kaçının.
Depolama: Kaplar sıkı kapatılmalı, iyi havalandırılmış yerde olmalı, ışıktan korunmalı, sıcaklığı 15-250C arasında olmalıdır.

Solunum Sisteminin korunması: Buharlarına ve organik bileşiklerine karşı FİLTRE A kullanılır.
Ellerin korunmasında: Gereklidir.
Gözlerin korunması: Gereklidir.
Molekül Ağırlığı: 84,93 g/mol
Fiziksel Görünüş: Berrak, tortusuz sıvı
Renk: Renksiz
Koku: Tatlımsı
Kaynama noktası: 40 0C
Erime noktası: -95 0C
Yoğunluk: 1,33 g/ml
Suda Çözünürlük: 20 gr/lt (200 C de)
Stabilizatör: 2-metil-2-büten
Kaçınılması Gereken Durumlar:
Sıcaklıktan kaçınılmalıdır.
Temas Etmemesi
Gereken Maddeler: Alkali metaller, toprak alkali metaller, toz metaller, alkali amidler, perklorik asit, nitrik alüminyum, sodyum azid.
Deri İle Temas: Tahriş eder.
Gözle Temas: Bulanık görme riski vardır. Korneaya zarar verebilir.
Yutma: Boğazda tahriş ve sarhoşluk yapar.

Ekotoksisite bilgileri 
Balık toksisitesi: LC50 :310mg/l /96h
İlave bilgiler: Suya, kanalizasyona ve toprağa atılmamalı
İlave Bilgiler: Kullanma, depolama, taşıma ve bertaraf mutlaka yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltmayın.
Kara taşımacılığı: GGVS, GGVE, ADR, RID
Sınıf: 6,1/15C
İsmi: 1593 Dikloro metan