KALSIYUM KLORUR

KALSIYUM KLORUR

KALSIYUM KLORUR

Formül: CaCl2

Molar kütle: 110,98 g/mol

IUPAC numarası: Calcium chloride

Molekül kütlesi: 110,98 g mol−1

Çözünürlük (aseton içinde): 0.1 gr/kg (20 °C)

Çözünürlük (piridin içinde): 16.6 gr/kg

Kalsiyum klorür, kalsiyum ve klorun tuz formudur. Bu bileşik tipik iyonik halojenür gibi hareket eder ve oda sıcaklığında katıdır. Yaygın uygulamaları tuzlu su olarak soğutma tesisleri, yollarda buz ve toz kontrolü ve kurutulması şeklindedir.