IZO BUTIL ASETAT

IZO BUTIL ASETAT

IZO BUTIL ASETAT

İZO BÜTİL ASETAT Çözme özellikleri açısından n-bütil asetatla benzerlik gösteren bir asetat.
Kimyasal adı: Asetik asit izobütil esteri
Kimyasal formülü: 

Kaynama noktası: 117,2°C; etere göre buharlaşma sayısı: 7,7; özgül ağırlığı: 0,870; kırma indisi: 1,3902; parlama noktası: 18°C