ISONONANOIK ASIT

ISONONANOIK ASIT

ISONONANOIK ASIT

Izononanoik Asit
Izononanoik Asit Esterler sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları ve plastifiyan olarak kullanılırlar.

Donma Noktası, °C    <-60
Kaynama Noktası, °C    235
Parlama Noktası, °C    120
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre    3
Yoğunluk (Kg/Litre)    0,899