HİDRAZİN

HİDRAZİN

HİDRAZİN

Hidrazin (N2H4) amonyaktaki bir hidrojen yerine NH2 (amino) grubunun geçmesi sonucunda oluşur. Hidrazindeki her bir N atomunun yükseltgenme basamağı ( değerlik ) -2'dir. Hidrazin bifonksiyonel bir bazdır. Susuz N2H4 dumanlar oluşturan renksiz bir sıvıdır. Kaynama noktası 114 °C’dir. Havada ısı vererek yanar.

N2H4 (s) + O2(g) → N2 (g) + 2 H2O (s)

Bazik sulu çözeltilerinde kuvvetli bir indirgendir. Kendisi yükseltgenerek azotu oluşturur. Amonyak çözeltisinin sodyum hipoklorit ile etkileşmesinden elde edilir. Kauçuk ve plastik ürünlerin,patlayıcı maddeler ve mantar öldürücü ilaçların yapımında kullanılır.

NH3 + NaOCl → NaOH + NH2Cl (hızlı)

NH3 (g) + NH2Cl + NaOH → N2H4 + NaCl + H2O