HEKSILEN GLIKOL

HEKSILEN GLIKOL

HEKSILEN GLIKOL

Formül: C6H14O2

Molar kütle: 118,172 g/mol

Kaynama noktası: 196 °C

Sınıflandırma: Organik bileşik

2-Metil-2,4-pentandiol, (CH₃) ₂CCH₂CHCH the formülüne sahip organik bir bileşiktir. Bu renksiz sıvı şiral bir dioldür. Endüstriyel olarak diaseton alkolünden hidrojenasyon yoluyla üretilir. Toplam Avrupa ve ABD üretimi 2000 yılında 15000 ton olmuştur. 2-Metil-2,4-pentandiol, iki enantiyomer olarak bulunur