HEDP

HEDP

HEDP

Kimyasal Adı: Etidronic acid - HEDP
Formül: C2H8O7P2
Yoğunluk: -
Kaynama Noktası: -
Erime Noktası: -
Molar Kütle: 206.028 g/mol
CAS No: 2809-21-4
Açıklama: Etidronik asit (INN) veya 1-hidroksietan 1,1-difosfonik asit (HEDP), deterjanlarda, su arıtımında, kozmetikte ve farmasötik tedavide kullanılan bir bisfosfonattır. Bir etidronat bir etidronik asit tuzudur, kısaltılmış MnHEDP'dir (M: bir katyondur, n: M maksimum sayısı 4'tür).

Etidronik asit, bir kenetleme maddesidir ve gri atıksuyun bir bileşeni olarak boşaltılabilecek ve yer altı su kaynaklarını kontamine ederek kontamine olabilen kalsiyum, demir veya diğer metal iyonları gibi maddelerin etkilerini bağlamak veya bir dereceye kadar ilave etmek üzere eklenebilir. . Fosfonat olarak, yayılmamış çelik üzerinde korozyon önleyici özelliklere sahiptir. Etidronik asit ayrıca yağ asitlerinin asitleşmesini ve oksidasyonunu geciktirir.

Sert suyun etkilerini önlemek için deterjanlara ve diğer temizlik maddelerine HEDP ve tuzları eklenir. Aynı zamanda, peroksitlerin, geçiş metalleri tarafından bozunmasını önlemek için peroksit ağartmasında da kullanılır.

Kullanım Alanları: Sert suyun etkilerini önlemek için deterjanlara ve diğer temizlik maddelerine HEDP ve tuzları eklenir. Aynı zamanda, peroksitlerin, geçiş metalleri tarafından bozunmasını önlemek için peroksit ağartmasında da kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HEDP Nedir?

Fosfanatlar, dağıtıcılar, ağartıcı ajanlar veya skala ve korozyon inhibitörleri gibi birçok endüstriyel proseste çok yoğun bir şekilde kullanılan su arıtma kimyasallarıdır.

Bu uygulamaların birçoğunda HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), kararlı 2 değerlikli katyon fosfanat çökeltileri oluşturmak üzere kalsiyum gibi 2 değerlikli katyonlarla reaksiyona girebilmektedir.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) bir organofosforik asit inhibitörüdür. Kompleks bileşikleri oluşturmak için Zn(Çinko), Cu(Bakır) ve Fe(Demir) iyonlari ile bağlanabilir. Oksitlenmiş materyalleri bu metallerin üzerinde çözebilir. HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) 250 °C altında mükemmel ölçek ve korozyonu engelleyici etkileri göstermektedir.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), yüksek pH değeri altında hidrolize etmek zordur. Ve sıradan ışık ve ısı koşullarında bozunması zor iyi bir Kimyasal stabiliteye sahiptir.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit)'nin Asit/Alkali ve Klor oksidasyon toleransı diğer organofosforik asitlerden(tuzlar) daha iyidir. HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), özellikle kalsiyum iyonu ile birlikte, su sisteminde metal iyonlarıyla reaksiyona girerek hexa-element şelat oluşturucu kompleks olusturabilir. Bundan dolayı HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) gayet iyi antiscale ve görünür eşik etkileri vardır. Diğer su arıtma kimyasallarıyla birlikte yapıldığında iyi sinerjik etkiler gösterir.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) kış ve oda soğukları yaşanan yerlerde katı hali yani Kristal tozu uygundur.Sıvı HEDP'nin donarak üretim şartlarını zorlaştırma riski ortadan kaldırılmış olur.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) yüksek saflık derecesine sahip olmasından dolayı Elektronik sektöründe temizlik maddesi olarak ve günlük hayattaki kimyasallarda katkı maddesi olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Kullanım Alanları Nerelerdir?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Kimya sanayi, Elektrik Enerjisi, Metalurji, Gübre vs. gibi alanlarda bulunan dolaşımdaki soğuk su sistemlerinde, yağ sahası ve alçak basınç kazanlarında ölçek ve korozyon önleyici olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), soğutma, kazan suyu arıtma gibi endüstriyel su arıtma sistemlerinde ısı transferi yüzeylerini kirleten ölçeklerin oluşumunu önlemek için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Belediyelerin su sitemlerinde, Fe(Demir)ve Mn(Manganez) Oksitlerin çökmesini önlemek için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Tuzdan arındırma yani uzaklastırmak amacıyla ölçeklerde inhibisyon yapmak için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Yüzme havuzlarında, Leke ve Ölçek kontrolü yapmak için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Endüstriyel ve Kurumsal deterjanlar sınıfındaki temizleyiciler ve Kişisel bakım ürünlerinde peroksit ağartıcı stabilizasyonu için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Hidrolitik stabilitesi ve bir ölçek inhibitörü kabiliyetine sahip olmasından dolayı, HEDP, endüstriyel su arıtımında SHMP gibi fosfonatlara karşılık tercih edilen bir Kimyasaldır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Belediye sularının arıtılmasında ve Kişisel bakım ürünlerinde kullanılan tek fosfonattır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) teknik sınıftır.Yani hiçbir Gıda sınıfı yoktur.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) bazı ülkelerde bazı oranlarda içme suyu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), hafif dokuma endüstrisinde, metal ve nonmetal deterjan olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), boya endüstrisinde Peroksit dengeleyici ve boya tespit ajani olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), siyanür olamayan elektrokaplamada şelat ajan olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Fiziksel Özellikleri Nelerdir?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) belirli iyonların çözünürlüğünü arttırmak ve bazı mineral bileşiklerinin çökelmesini engellemek için suya eklenen fosfonatlar olarak tabir edilen Kimyasal sınıfına aittir. 'Şelatlama Maddeleri' olarak bazı fosfonatlar ve polifosfatlar sudaki metal iyonlarını inaktive ederek su sistemlerini tedavi etmek için kullanılırlar.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) benzersiz bir Kimyasal formül ve fiziksel özelliklere sahiptir. Suda çözünür. Beyaz veya soluk sarı renktedir. En önemli ozelliklerinden bir tanesi %0.1 den daha düşük klorür seviyesine sahiptir.Genellikle %60'lık sulu solüsyonda satılmaktadır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Üretimi Nasıldır?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) genellikle hammadde olarak fosfor asidi veya fosfor triklorür kullanılarak cam kaplı reaktörlerde üretilir. Her 2 proseste ortak olarak Asetik Asit(CH3COOH) üretirler.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Kullanım Şekli Nasıldır?
1-10 mg/L dozaj ölçeği inhibitörü, 10-50 mg/L dozajı korozyon inhibitörü, 1000-2000 mg/L dozajı Deterjan olarak genellikle HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) polikarboksilit asit ile birlikte kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Kullanım Şekli Nasıldır?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) Sıvısı; 200 L Plastik bidon, IBC (1000 L) müsterinin talebine göre değişiklik gösterebilir.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) Katısı; 25 Kg/ Torba bu da müsterinin talebine göre değişiklik gösterebilir.

Gölgeli oda ve kuru yerde 10 ay muhafaza edilebilir.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Eş anlamlı kelimeleri nelerdir?
HEDP; HEDP(A); HEDPA;

Etidronik Asit;

1-hidroksi Etiliden-1,1-Difosfonik Asit;

Hidroksietiliden-1,1 difosfonik Asit (HEDP);

1-Hidroksietilidenedifosfonik asit;

Hidroksietiliden Difosfonik asit(HEDP);

1-Hidroksi-1,1-Etandiil ester;

Oksietilidenedifosfonik asit (OEDP)

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Fiyatları Nedir?
Müsteriler diger Fosfonatlar ve Polifosfatlara kıyasla performansı veya maliyet performansı avantajları nedeniyle HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit)'yi seçerler.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) ile diğer Fosfonatlar ve Polifosfatlar arasında hammadde maliyetleri ve imalat sürecindeki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları bulunmaktadır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) eşsiz kimyasal, fiziksel ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle son kullanımlarda çakışma sınırlıdır.Ürünlerden hiçbiri HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit)'nin kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılamaz.