FTALIK ANHIDRIT

FTALIK ANHIDRIT

FTALIK ANHIDRIT

Ftalik Anhidrit
Fiziksel özelliği : Flake

Kimyasal Formülü :  C8H4O3

Molekül ağırlığı:  148,06 g/mol

Ambalaj şekli : Torba

 

o-ksilenin ve ya naftalinin yükseltgenmesiyle elde edilir.

 

Kullanım Alanları

-Alkid reçinelerinin ve polyster reçinelerinin sentezinde en yaygın kullanılan poliasittir.

-Boya ve polyester üretiminde kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        FTALİK ANHİDRİT
Özellikleri:

Renksiz, prizmatik kristal yapılı,
İki değerli aromatik karboksilli asittir.
Sıcak su, alkol ve eterde iyi çözünür.
Klorlu naftalinin türevlerinden ya da naftalinin katalitik oksitlenmesinden elde edilir.
Isıtılınca kolayca su kaybederek ftalik anhidriti verir.
Kullanım Alanları:

 

Boya sanayisinde, alkid reçinesi yapımında;
Çeşitli glikollerle kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde;
DOP vb. gibi plastifiyan üretiminde kullanılmaktadır