ETIL ALKOL

ETIL ALKOL

ETIL ALKOL

Formül: C2H5OH

Kaynama noktası: 78,37 °C

Yoğunluk: 789 kg/m³

Erime noktası: -114,1 °C

Molar kütle: 46,07 g/mol

Etanol, etil alkol veya bitkisel alkol; renksiz ve yanıcı bir kimyasal bileşik. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca bir kısım vitamin şuruplarında çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C₂H₆O olup EtOH ya da C₂H₅OH olarak da ifade edilmektedir.