DTPMP

DTPMP

DTPMP

Kimyasal Adı: DTPMP
Formül: C9H28N3O15P5
Yoğunluk: -
Kaynama Noktası: -
Erime Noktası: -
Molar Kütle: 573.20
CAS No: 15827-60-8
Açıklama: DTPMP veya dietilentriamin penta (metilen fosfonik asit) bir fosfonik asittir. Çelatlama ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

DTPMP normal olarak tuz olarak verilir, çünkü asit formu suda çok sınırlı çözünürlüğe sahiptir ve konsantre sulu çözeltilerde kristalleşme eğilimi gösterir. Azotlu organik bir polifosfonik asittir. Baryum sülfatın (BaSO4) çökelmesini çok iyi inhibe eder. Yüksek alkali ve yüksek sıcaklıkta (210 ° C üstü) ortamlarda DTPMPA, diğer fosfonatlara göre daha iyi skala ve korozyon inhibisyon etkisine sahiptir.

Kullanım Alanları: DTPMP, deterjan ve temizlik ürünlerinde, su arıtımında, ölçekleme inhibisyonunda ve şelatlamada kullanılır.