DİETİLEN TRİAMİN

DİETİLEN TRİAMİN

DİETİLEN TRİAMİN

Formül: C4H13N3

Kaynama noktası: 206 °C

Yoğunluk: 955 kg/m³

Dietilenetriamin, HN (CH₂CH₂NH₂) ₂ formülüne sahip organik bir bileşiktir. Bu renksiz higroskopik sıvı, suda ve polar organik çözücülerde çözünür, fakat basit hidrokarbonlar değildir. Dietilenetriamin, dietilen glikolün yapısal analoğudur.