DI METIL FORMAMID (DMF)

DI METIL FORMAMID (DMF)

DI METIL FORMAMID (DMF)

Dimetilformamid
 

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI        ANALİZ METODU
Safiyet (DMF)    Min %99.9    Gaz kromatografik
Su miktarı    Max 150 ppm.    Kulometrik
Baziklik, dimetilamin olarak    Max 10 ppm.    Potensiyometrik
Asitlik, formik asit olarak    Max 10 ppm.    Potensiyometrik
Renk (APHA)    Max 5    Kolorimetrik
İletkenlik (%20’lik çözelti 20°C)    Max 1 us/cm    Kondüktometrik
pH (%20’lik çözelti 25°C)    6.8 - 7.2    pH metre

KULLANIM ALANLARI

Polimer ve reçine çözücüsü olarak
Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak
Gaz obsorbsiyonunda
Elektrolit çözücüsü olarak
Ekstraksiyonlarda solvent olarak
Üretimde ham madde olarak
Kristalizasyonlarda çözücü olarak
DMF’nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda
faydalanılır
DMF’nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF’nin daha fazla katı madde çözebilmesi
nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir
DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek
saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması;
hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır