DI METIL ETIL AMIN

DI METIL ETIL AMIN

DI METIL ETIL AMIN

Formül: (CH3)2NH

Kaynama noktası: 7 °C

Molar kütle: 45,08 g/mol

Yoğunluk: 670 kg/m³

Sınıflandırma: Organik bileşik

Dimetilamin (CH₃) ₂NH formüllü bir organik bileşiktir. Bu ikincil amin, amonyak benzeri bir kokuya sahip renksiz, yanıcı bir gazdır. Dimetilamin, ticari olarak, yaklaşık% 40'a varan konsantrasyonlarda, suda bir çözelti halinde görülür.