DI DESIL DI METIL AMONYUM KLORUR (DDAC)

DI DESIL DI METIL AMONYUM KLORUR (DDAC)

DI DESIL DI METIL AMONYUM KLORUR (DDAC)

DİDESİLDİMETİLAMONYUM KLORÜR

Didesildimetilamonyum Klorür Nedir?

Didesildimetilamonyum Klorür Molekül Formülü: C22H48ClN

Didesildimetilamonyum Klorür Molekül Ağırlığı: 362.08 g/mol

Didesildimetilamonyum Klorür Kimyasal Adı: Didesildimetilamonyum Klorür

Didesildimetilamonyum Klorür CAS Numarası: 7173-51-5

Didesildimetilamonyum Klorür, alkil veya heterosiklik radikallerdir. Sentetik organik olarak tetrasübstitüe edilmiş amonyum bileşikleridir.

Didesildimetilamonyum Klorür uzun zincirli hidrofobik alkil grubuna sahiptir.

Didesildimetilamonyum Klorür sıvı formda bulunan bakteriyostat, deodorant, dezenfektan veya mikrobiyosit olarak kullanılan bir kuaterner amonyum içerikli antimikrobiyal kimyasaldır.

Didesildimetilamonyum Klorür ilaç kimyasalları sınıfında yer alan bir hammaddedir.

Didesildimetilamonyum Klorür temizlik sistemlerinde kullanılan etkili bir katyonik yüzey aktif maddedir.

Didesildimetilamonyum Klorür fungasidal ve antimikrobiyal fonksiyon özellikleri oluşturan bir bileşiktir.

Didesildimetilamonyum Klorür Eş Anlamlı kelimeleri;

DDAC
Didesil Dimetil Amonyum Klorür
N-Desil-N, N-dimetildekan-1-aminium klorür
Dimetildidesilamonyum Klorür
Didesil (dimetil) azanium klorür
N-dimetil-1-dekanaminyum klorür
Quaternium 12
Didesildimonium Klorür
Su Arıtma Kimyasalı
Kuvaterner Amonyum Tuzu
Diotil Dimetil Amonyum Klorür
Didesildimetilamonyum Klorür Üretimi Nasıldır?

Didesildimetilamonyum Klorür tüm Kuaterner Amonyum Klorürlerde olduğu gibi tersiyer aminlerin alkil halidler veya diğer alkilleyici türler ile alkilasyonu ile endüstriyel olarak sentezlenerek piyasaya sürülür.

Didesildimetilamonyum Klorür Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Didesildimetilamonyum Klorür sıvı formda bulunan kimyasal maddedir. Renksiz kristal görünüme sahiptir.

Didesildimetilamonyum Klorür açık sarı sıvı ticari olarak sulu çözelti formdadır. Didesildimetilamonyum Klorür 20 °C de hafif sarımsı renkte katı toz formdadır.

Didesildimetilamonyum Klorür kokusu mantar gibi kokmaktadır. Bazı zamanlar ise Didesildimetilamonyum Klorür hafif alkollü kokmaktadır.

Didesildimetilamonyum Klorür kaynama noktası 180 °C den yüksektir. Kaynamadan önce ayrışma özelliğine sahiptir.

Didesildimetilamonyum Klorürün sabit bir erime noktası yoktur. 94-100 °C de erir.

Didesildimetilamonyum Klorür çözünürlüğü; Asetonda çözünür, benzen’de oldukça çözünebilir, hegzan’da çözünmez

Didesildimetilamonyum Klorür yoğunluğu 0.95 gr/ cm3 tür.

Kuaterner Amonyum bileşiklerinde biyo-çözünürlük alkil zincir sayısının artması ile azalır.

Didesildimetilamonyum Klorür İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Didesildimetilamonyum Klorür insanlarda dezenfektan ürünlerde, saç bakım maddelerinde, kumaş yumuşatıcı maddelerinde ve gıda maddelerinden dolayı doğrudan temas etmektedir.

Didesildimetilamonyum Klorüre insanların maruz kalması durumunda, bulantı, baş ağrısı, boğaz ağrısı bildirilen başlıca sistemik etkilerdir.

Didesildimetilamonyum Klorür dermal olarak temas etmesi durumunda, döküntü yanma hissi, hissizlik ve kaşıntı oluşumudur.

Didesildimetilamonyum Klorür ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.

Didesildimetilamonyum Klorür sudaki yaşayan canlılar için çok zehirlidir.

Didesildimetilamonyum Klorür Kullanım Alanları Nerelerdir?

Didesildimetilamonyum Klorür algaecide, bakteriyosit, fungisit, fungistat, mikrobiosit, mikrobiyostat dezenfektan virisid, tüberküloz, sanitizer ve ahşap koruyucu olarak kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum Klorür egzama hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların formülasyonlarında kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum Klorür kullanım alanları gıdalarda dolaylı katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum Klorür kullanım alanları arasında tarım alanları da bulunmaktadır. Burada mikrobiyosit olarak kullanılır. Didesildimetilamonyum Klorür aynı zamanda mantar ilacı yapımında da kullanılır.

Didesildimetilamonyum Klorür kullanım alanları arasında antiseptik dezenfektanların üretiminde de kullanılır.

Didesildimetilamonyum Klorür kullanımı yüzey aktif madde olarak kullanılır. Didesildimetilamonyum Klorür katyonik yüzey aktif madde olarak kullanılır.

Didesildimetilamonyum Klorür Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak, Didesildimetilamonyum Klorür kimyasalının endüstriyel üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğrudan bağlantılıdır. Didesildimetilamonyum Klorür üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatı arttıkça Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak artacaktır.

Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak,  Didesildimetilamonyum Klorür kullanım alanları ile doğrudan bağlantılıdır. Didesildimetilamonyum Klorür kullanım alanı arttıkça Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak artacaktır.

Didesildimetilamonyum Klorür fiyatları, Didesildimetilamonyum Klorür üretim bölgesinden uzaklaştıkça Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak artacaktır. Çünkü; Nakliye maliyetleri artacaktır.

Didesildimetilamonyum Klorür fiyatı yeni bir Didesildimetilamonyum Klorür üretim sahasının oluşması ile Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak azalacaktır.