BUTIL DIGLIKOL ASETAT

BUTIL DIGLIKOL ASETAT

BUTIL DIGLIKOL ASETAT

Kimyasal Formülü C10H20O4
Görünüm Şeffaf Sıvı
Saflık(%) 99
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,9765
Parlama Noktası, °C 116
Kaynama Noktası, °C 246


 

Butil di glikol asetat, dietilen glikol monobutil eter asetat yada butil dietoksol asetat diye farklı adlandırılmasının yanı sıra BDGA olarak kısa adlandırması da mevcuttur. Butil diglikol asetat, organik solventlerle karışım oluşturur ve suda az çözünür özelliktedir.

 

Butil di glikol asetat, boya sektöründe kurumanın geciktirilmesi için kullanılır. Butil diglikol asetat, mürekkep sektöründe kullanıldığı gibi yapı kimyasalları sektöründe de kullanımı mevcuttur.