ATMP.5Na

ATMP.5Na

ATMP.5Na

Kimyasal Adı: ATMP
Formül: C3H12NO9P3
Yoğunluk: 1.33 g/cm3
Kaynama Noktası: -
Erime Noktası: 200 °C
Molar Kütle: 299.05 g·mol−1
CAS No: 6419-19-8
Açıklama: ATMP veya aminotris (metilenfosfonik asit) kimyasal formül N (CH2PO3H2) 3 olan bir fosfonik asittir. Şelatlama özellikleri vardır. Kabachnik-Fields reaksiyonuna benzer bir şekilde, amonyak, formaldehit ve fosfor asidinin Mannich tipi reaksiyonundan sentezlenebilir.

ATMP, mükemmel şelatlama yeteneği, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma süreci ile polifosfattan daha iyi bir antiskansif performansa sahiptir. Su sistemlerinde kireç oluşumunu önleyebilir. ATMP, nitrilotriasetik asidin fosfonat analogudur.

Kullanım Alanları: ATMP, deterjan ve temizlik ürünlerinde, su arıtımında, ölçekleme inhibisyonunda ve şelatlamada kullanılır.